ADR

ADR Opleidingen

Personeel dat betrokken is bij het vervoer, de behandeling, het laden of het lossen van gevaarlijke stoffen moet kennis hebben van de voorschriften die daarbij gelden. In het ADR zijn opleidingsverplichtingen opgenomen voor chauffeurs, medewerkers en ander personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt. Ook moeten bedrijven die zelf gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen een ADR veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hebben.

Volgens sectie 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor stukgoedvervoer en het vervoer van losgestorte ADR goederen.

Personeel dat betrokken is bij het vervoer, de behandeling, het laden of het lossen van gevaarlijke stoffen moet kennis hebben van de voorschriften die daarbij gelden. In het ADR zijn opleidingsverplichtingen opgenomen voor chauffeurs, medewerkers en ander personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt. Ook moeten bedrijven die zelf gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen een ADR veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hebben.

Volgens sectie 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor stukgoedvervoer en het vervoer van losgestorte ADR goederen.
Een aanvullende specialisatiecursus is verplicht voor:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Door een herhalingscursus te volgen, binnen één jaar voorafgaand aan het aflopen van de geldigheidsduur, kunt u het ADR certificaat verlengen.

Uitgezonderd van het vakbekwaamheidscertificaat zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren overeenkomstig de ADR-vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3. Deze vrijstellingsregelingen gelden voor onder meer het vervoer van beperkte hoeveelheden per voertuig, gelimiteerde hoeveelheden per verpakking en werkhoeveelheden.

Europees erkend diploma ADR

Jolmers Veiligheid & Advies leidt u op voor het Europees-erkende diploma ADR. Wij geven zowel de Nederlandse als de Duitse ADR opleiding. Veruit de meeste klanten kiezen voor onze snelle Duitse variant. Het behaalde “Europese ADR-certificaat” geeft exact dezelfde rechten als elk ander Europees ADR-certificaat, m.a.w. de waarde en de geldigheid van het ADR certificaat is exact gelijk.

Voordelen Duitse opleiding:

 • De ADR examens worden door ons zelf georganiseerd en worden door de IHK afgenomen, direct na de ADR cursus op dezelfde cursusdag. Dus geen verlies van extra examen dagen!
 • Het Duitse ADR examen bestaat uitsluitend uit meerkeuze vragen, dus GEEN mondeling gedeelte.
  Het ADR examen is daardoor aanzienlijk eenvoudiger !
 • De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 • Als u tijdens de cursus actief meedoet, heeft u geen / heeft u nauwelijks huiswerk !
 • De geldigheid van alle, bij ons behaalde, Duitse ADR certificaten is 5 jaar!
 • We kunnen u normaal vrijwel altijd binnen een maand plaatsen!
 • Koffie en lunch(es) zijn in de prijzen inbegrepen.
 • Ons percentage geslaagden ligt al vele jaren tussen de 95% en 100% !
 • Op zowel de ADR Basiscursus als ook op de ADR herhalingscursus is SOOB subsidie van toepassing.
 • Examengarantie, ook voor cursisten die moeite hebben met leren.

Geldigheid ADR certificaten

Het ADR is een wet en heeft in alle deelnemende landen dezelfde rechtsgeldigheid, dit geldt ook voor certificaten. TLN schrijft het volgende erover:

ADR-certificaten en het buitenland
Het ADR-certificaat dat in een ander land dat de ADR-overeenkomst heeft ondertekend is behaald (en door een aldaar bevoegde autoriteit is afgegeven) is, ongeacht de nationaliteit van degene die het certificaat behaalde, eveneens geldig in, van, naar en door Nederland, alle EU lidstaten en de Europese overige landen... Lees verder


ADR Verlengingscursus

16 en 17 november voldoende plaats inschrijven
23 en 24 november voldoende plaats inschrijven
14 en 15 december voldoende plaats inschrijven
21 en 22 december voldoende plaats inschrijven
18 en 19 januari vol
1 en 2 februari voldoende plaats inschrijven
15 en 16 februari voldoende plaats inschrijven
15 en 16 maart voldoende plaats inschrijven
22 en 23 maart voldoende plaats inschrijven
12 en 13 april voldoende plaats inschrijven
3 en 4 mei voldoende plaats inschrijven
24 en 25 mei voldoende plaats inschrijven
21 en 22 juni voldoende plaats inschrijven
5 en 6 juli voldoende plaats inschrijven

ADR Basiscursussen

29/30 november en 1 december voldoende plaats inschrijven
06/07/08 december voldoende plaats inschrijven
24/25/26 januari voldoende plaats inschrijven
28 februari, 1/2 maart voldoende plaats inschrijven
4/5/6 april voldoende plaats inschrijven
9/10/11 mei voldoende plaats inschrijven
13/14/15 juni voldoende plaats inschrijven

Mocht er op dit moment geen cursusdata beschikbaar zijn terwijl u nog moet verlengen vóór een bepaalde datum, neem dan aub contact met ons op over de planning. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.

 

© 2018 | Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Sitemap | Vindhetviahier