ADR vervoersdocument

Hier vindt u alle juiste gegevens voor het opmaken van uw ADR vrachtbrief. Na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid krijgt u stofnaam, etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode zoals deze dienen te worden vermeld*. Tevens krijgt u het aantal punten vermeld volgens het ADR 1.1.3.6 (1000-punten).

Druk op [Berekenen] na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid (in liters of kg's).

 


*De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 staan genoemd. Wees hier alert op.© 2019 | ADR Opleidingen & Advies | Sitemap