Het verschil tussen de Nederlandse en de Duitse ADR cursus.

In de ADR-wet staan onder andere eisen ten aanzien van de opleidingen zoals chauffeurs met gevaarlijke stoffen deze dienen te volgen. De wettelijke eisen zijn minimumeisen en worden op nationaal niveau (in Nederland in het VLG, in Duitsland in het GGVSEB) uitgewerkt. Zo is er een minimumeis aan het aantal aanwezigheidsuren bij de opleidingen, maar men mag vanzelfsprekend nationaal beslissen dat dit meer dient te zijn.
Er zijn als gevolg hiervan een (groot) aantal verschillen tussen onze Nederlandse en Duitse ADR opleidingen:

ADR opbouwmodules

In Nederland zijn de opbouwmodules (Tank/Klasse 1/Klasse 7), de eerste keer veel eenvoudiger dan in Duitsland. In Duitsland wordt bij klasse 1 (explosieven), naast het ADR gedeelte tevens de springstoffenwetgeving (SprenG) onderwezen en bij klasse 7 (radioactieven) is naast het gedeelte uit het ADR ook een deel stralingswetgeving (Strahlenschutzgesetz) een onderdeel van het examen. Ook voor de opbouwmodule ADR Tank geldt dat deze in Duitsland uitgebreider is aangezien er een verplicht praktijkgedeelte is hierbij in de vorm van een bezoek aan een tanktransporteur. Wij maken optimaal gebruik van één Europa en doen deze drie opbouwmodules dan ook steevast in Nederland met een CBR examen. Dit heeft als gevolg dat wij Duitse/buitenlandse certificaten wanneer men een opbouw module wil volgen eerst moeten laten omzetten door het CBR naar een Nederlands certificaat.

ADR examen

Uiteraard heeft de wijze van examinering invloed op de inhoud en de uitvoering van de cursus. Binnen het ADR (8.2.2.4) zijn er minimale normen voor het aantal contacturen, dat wil zeggen het aantal uren dat men daadwerkelijk op de cursus aanwezig moet zijn.
In ADR 8.2.1.6 is de wederzijdse erkenning geregeld tussen de landen die het ADR-verdrag hebben ondertekend.
Op zowel de Duitse- als de Nederlandse opleiding is SOOB subsidie te verkrijgen, wanneer de chauffeur in de transport CAO zit.
Kortom, er zijn verschillen in de invulling van de ADR cursussen tussen alle landen die het ADR verdrag hebben ondertekend, echter alle landen zullen aan de minimum randvoorwaarden moeten voldoen.