ADR

Personeel dat betrokken is bij het vervoer, de behandeling, het laden of het lossen van gevaarlijke stoffen moet kennis hebben van de voorschriften die daarbij gelden. Deze zogenaamde ADR awareness cursus is in de ADR wet als zijnde verplicht opgenomen voor chauffeurs, medewerkers en ander personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt. Ook moeten bedrijven die zelf gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen een ADR veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen hebben.

Volgens sectie 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor stukgoedvervoer en het vervoer van losgestorte ADR goederen.
Een aanvullende specialisatiecursus is verplicht voor:

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Door een herhalingscursus te volgen, binnen één jaar voorafgaand aan het aflopen van de geldigheidsduur, kunt u het ADR certificaat verlengen.

Uitgezonderd van het vakbekwaamheidscertificaat zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren overeenkomstig de ADR-vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3. Deze vrijstellingsregelingen gelden voor onder meer het vervoer van beperkte hoeveelheden per voertuig, gelimiteerde hoeveelheden per verpakking en werkhoeveelheden.

Erkend ADR certificaat

Jolmers Veiligheid & Advies leidt u op voor het Europees-erkende diploma ADR. Wij geven zowel de Nederlandse als de Duitse ADR opleiding. Veruit de meeste klanten kiezen voor onze snelle Duitse variant. Het behaalde “Duitse ADR-certificaat” geeft exact dezelfde rechten als elk ander Europees ADR-certificaat, met andere woorden de waarde en de geldigheid van het ADR certificaat is exact gelijk.

Voordelen Duitse opleiding:

 • De ADR examens worden door ons zelf georganiseerd en worden door de IHK afgenomen, direct na de ADR cursus op dezelfde cursusdag. Dus geen verlies van extra examen dagen!
 • Het Duitse ADR examen bestaat uitsluitend uit meerkeuze vragen, dus GEEN mondeling gedeelte.
  Het ADR examen is daardoor aanzienlijk eenvoudiger !
 • De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 • Als u tijdens de cursus actief meedoet, heeft u geen / heeft u nauwelijks huiswerk !
 • De geldigheid van alle, bij ons behaalde, Duitse ADR certificaten is 5 jaar!
 • We kunnen u normaal vrijwel altijd binnen een maand plaatsen!
 • Koffie en lunch(es) zijn in de prijzen inbegrepen.
 • Ons percentage geslaagden ligt al vele jaren tussen de 95% en 100% !
 • Op zowel de ADR Basiscursus als ook op de ADR herhalingscursus is SOOB subsidie van toepassing.
 • Examengarantie, ook voor cursisten die moeite hebben met leren.

Erkende gevaarlijke stoffen cursus

Jolmers Veiligheid & Advies en Jolmers Opleidingen verzorgen al meer dan 25 jaar ADR opleidingen in binnen en buitenland! Onze ADR opleidingen zijn zowel door het CBR als door de Duitse IHK erkend voor het geven van ADR cursussen en opleidingen.

Geldigheid ADR certificaten

Het ADR is een wet en heeft in alle deelnemende landen dezelfde rechtsgeldigheid, dit geldt ook voor certificaten. TLN schrijft het volgende erover:

ADR-certificaten en het buitenland

Het ADR-certificaat dat in een ander land dat de ADR-overeenkomst heeft ondertekend is behaald (en door een aldaar bevoegde autoriteit is afgegeven) is, ongeacht de nationaliteit van degene die het certificaat behaalde, eveneens geldig in, van, naar en door Nederland, alle EU lidstaten en de Europese overige landen... Lees verder


ADR Verlengingscursus

28 en 29 september vol op de wachtlijst
9 en 10 oktober voldoende plaats inschrijven
19 en 20 oktober vol op de wachtlijst
23 en 24 oktober vol op de wachtlijst
26 en 27 oktober voldoende plaats inschrijven
6 en 7 november vol op de wachtlijst
16 en 17 november voldoende plaats inschrijven
20 en 21 november vol op de wachtlijst
27 en 28 november vol op de wachtlijst
11 en 12 december voldoende plaats inschrijven
18 en 19 december voldoende plaats inschrijven
22 en 23 januari voldoende plaats inschrijven
5 en 6 februari voldoende plaats inschrijven
19 en 20 februari voldoende plaats inschrijven

ADR Basiscursussen

24, 25 en 26 september voldoende plaats inschrijven
15, 16 en 17 oktober voldoende plaats inschrijven
12, 13 en 14 november voldoende plaats inschrijven
3, 4 en 5 december voldoende plaats inschrijven
28, 29 en 30 januari voldoende plaats inschrijven
11, 12 en 13 februari voldoende plaats inschrijven

Mocht er op dit moment geen cursusdata beschikbaar zijn terwijl u nog moet verlengen vóór een bepaalde datum, neem dan aub contact met ons op over de planning. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.

 

© Jolmers Veiligheid & Advies 09-2020 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap