Jolmers veiligheidsadviseur IMDG - DGD opmaken

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen neemt risico’s met zich mee. Deze stoffen moeten op een geschikte en veilige manier verpakt worden en voorzien zijn van een Dangerous Goods Declaration (DGD) of een MDGF (Multimodal Dangerous Goods Form).

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in het leven geroepen. De code is er om de veiligheid van het schip, de lading en de bemanning te waarborgen bij het vervoer van deze gevaarlijke stoffen. Het is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) als onderdeel van het SOLAS-verdrag.

Het DGD en de MDGF zijn een vervoersdocumenten die gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water en moet conform de IMDG-code ingevuld worden. Het DGD of MDGF document moet op voorhand ingevuld zijn alvorens te beladen en voorzien zijn van onderstaande gegevens:

 • Telefoonnummer en contactpersoon in geval van nood
 • De juiste vervoersnaam
 • Klasse en subklasse (indien toegewezen)
 • UN-nummer (United Nation-nummer toegewezen aan gevaarlijke stoffen)
 • Verpakkingsgroep (indien toegewezen)
 • Aantal en soort colli en de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen
 • Verpakkingscode van buitenverpakking en binnenverpakking (laatste enkel indien van toepassing)
 • Bruto- en nettogewicht
 • Segregatievoorschriften (indien van toepassing)
 • De afzender is verantwoordelijk voor het aanleveren van het document en dient het DGD te ondertekenen, waarna het een Shipper’s declaration of Dangerous Goods wordt genoemd.

  Het verkeerd of onvolledig invullen van het document kan grote gevolgen met zich meebrengen. Er kan een boete gegeven worden of de container kan niet geladen of verscheept worden.

  Wij helpen u graag bij het opmaken van een DGD of MDGF. Neem contact met ons op adr@jolmers.com.

  © Jolmers Veiligheid & Advies 07-2021 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap