Verlengen ADR basis, tank, klasse 1 en klasse 7 (U100-2)

Om uw ADR basis, tank, klasse 1 en klasse 7 certificaat te kunnen verlengen, moet u in het bezit zijn van een nog geldig ADR certificaat. Het ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Verlenging van het ADR-certificaat is 12 maanden voor afloop mogelijk. De oude vervaldatum wordt met vijf jaar verlengd.
Voorbeeld: ADR geldig tot 2-10-2024.
Verlenging is mogelijk tussen 2-10-2023 en 1-10-2024. Als u slaagt voor het examen is uw certificaat geldig tot 2-10-2024.

Na de vervaldatum – ook al bent u maar één dag te laat – kunt u niet meer verlengen! U moet dan uw ADR certificaat en de aanvullingen weer helemaal opnieuw halen...en dat kost meer moeite, meer tijd en meer geld.

Alle categorieën en klassen die u heeft en wilt verlengen (ADR basis, -tank en -klasse 7), kunt u door middel van slechts één examen bij ons verlengen met 5 jaar!

Als u voor het examen slaagt, ontvangt u een officieel en overal rechtsgeldig Europees ADR-certificaat.

CURSUSDATA


03 en 04 februari bijna vol aanmelden
10 en 11 februari vol wachtlijst
10 en 11 maart voldoende plaats aanmelden
24 en 25 maart voldoende plaats aanmelden
14 en 15 april voldoende plaats aanmelden
12 en 13 mei voldoende plaats aanmelden
09 en 10 juni voldoende plaats aanmelden
23 en 24 juni voldoende plaats aanmelden

KOSTEN

De kosten voor de ADR Verlengingscursus waarmee u uw ADR basis, tank, klasse 1 en klasse 7 bedragen €345,00.
Het bedrag is inclusief:

  • lesmateriaal;
  • examenkosten (1 maal);
  • ADR certificaat na slagen;
  • lunches;
  • koffie;
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te behalen; deze kosten €20,05 extra.

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig ADR certificaat.
ALLE klassen die u reeds in uw bezit heeft worden verlengd.

CURSUSDUUR

Twee dagen inclusief aansluitend examen.

VERLENGING VAN

ADR basis, tank, klasse 1 en klasse 7

GELDIGHEID

Het behaalde ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.
Het certificaat is geldig in álle landen welke deelnemen aan het ADR-verdrag en heeft in deze landen overal dezelfde waarde en geldigheid.

CURSUSPLAATS

2 km over de grens bij Nieuweschans en Bunde (D). De locatie vindt u <HIER>

LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts

VRAGEN?

Neem contact met ons op: 0512-550750 of adr@jolmers.com

SUBSIDIE

Op de ADR herhalingscursus is het mogelijk om maximaal €120,- SOOB subsidie te krijgen, dit is afhankelijk van de klassen en modules die u bezit.

BIJZONDERHEDEN

  • Het examen bestaat uit 15 meerkeuze vragen
  • Examen is aansluitend aan de cursus; hierdoor heeft u geen extra verletdagen!

ONDERWERPEN ADR VERLENGING

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor ADR verlengingscursus:

A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering en oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen

© Jolmers Veiligheid & Advies 01-2023 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap