ADR Awareness - 1.3 ADR

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In het ADR staat dat ook medewerkers die met gevaarlijke stoffen rijden in vrijgestelde hoeveelheden (onder de 1000-punten, LQ's en EQ's) ook een ADR-Awareness training moeten krijgen. In sectie 8.2.3 van het ADR is de bepaling opgenomen dat ook personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals expeditie- en magazijnpersoneel, een opleiding of instructie moet krijgen in de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Deze bepaling geldt ook voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren onder de vrijstellingsregeling voor beperkte hoeveelheden van ADR hoofdstuk 1.1.3.6 voor personeel en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in limited quantities (LQ's) behandelen of vervoeren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het vervoer van meer dan twee gasflessen met lachgas

Omdat de cursus ADR voor medewerkers functie specifiek is, is deze cursus geen standaard opleiding. Maatwerk is dus noodzakelijk. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en de inhoud van de training zoals deze bij u en uw organisatie noodzakelijk is, kunt u het beste contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.


© 2019 | Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Sitemap