Verlengen ADR basis, tank en klasse 1 (U100-2)

Om uw ADR basis, tank en klasse 1 certificaat te kunnen verlengen, moet u in het bezit zijn van een nog geldig ADR certificaat. Het ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Verlenging van het ADR-certificaat is 12 maanden voor afloop mogelijk. De oude vervaldatum wordt met vijf jaar verlengd.
Voorbeeld: ADR geldig tot 2-10-2024.
Verlenging is mogelijk tussen 2-10-2023 en 1-10-2024. Als u slaagt voor het examen is uw certificaat geldig tot 2-10-2024.

Na de vervaldatum – ook al bent u maar één dag te laat – kunt u niet meer verlengen! U moet dan uw ADR certificaat en de aanvullingen weer helemaal opnieuw halen...en dat kost meer moeite, meer tijd en meer geld.

Alle categorieën en klassen die u heeft en wilt verlengen (ADR basis, -tank en -klasse 7), kunt u door middel van slechts één examen bij ons verlengen met 5 jaar!

Als u voor het examen slaagt, ontvangt u een officieel en overal rechtsgeldig Europees ADR-certificaat.

CURSUSDATA


6 en 7 oktober vol reserve
27 en 28 oktober voldoende plaats aanmelden
3 en 4 november vol reserve
24 en 25 november voldoende plaats aanmelden
8 en 9 december voldoende plaats aanmelden
15 en 16 december voldoende plaats aanmelden

KOSTEN

De kosten voor de ADR Verlengingscursus waarmee u uw ADR basis, tank en klasse 1 bedragen €345,00.
Het bedrag is inclusief:

  • lesmateriaal;
  • examenkosten (1 maal);
  • ADR certificaat na slagen;
  • lunches;
  • koffie;
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te behalen; deze kosten €20,05 extra.

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig ADR certificaat.
ALLE klassen die u reeds in uw bezit heeft worden verlengd.

CURSUSDUUR

Twee dagen inclusief aansluitend examen.

VERLENGING VAN

ADR basis, tank en klasse 1

GELDIGHEID

Het behaalde ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.
Het certificaat is geldig in álle landen welke deelnemen aan het ADR-verdrag en heeft in deze landen overal dezelfde waarde en geldigheid.

CURSUSPLAATS

2 km over de grens bij Nieuweschans en Bunde (D). De locatie vindt u <HIER>

LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts

VRAGEN?

Neem contact met ons op: 0512-550750 of adr@jolmers.com

SUBSIDIE

Op de ADR herhalingscursus is het mogelijk om maximaal €120,- SOOB subsidie te krijgen, dit is afhankelijk van de klassen en modules die u bezit.

BIJZONDERHEDEN

  • Het examen bestaat uit 15 meerkeuze vragen
  • Examen is aansluitend aan de cursus; hierdoor heeft u geen extra verletdagen!

ONDERWERPEN ADR VERLENGING

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor ADR verlengingscursus:

A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering en oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen

© Jolmers Veiligheid & Advies 09-2023 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap