Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In sectie 8.2.3 van het ADR is de bepaling opgenomen dat personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals expeditie- en magazijnpersoneel, een opleiding of instructie moet krijgen in de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Deze bepaling geldt ook voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren onder de vrijstellingsregeling voor beperkte hoeveelheden van ADR hoofdstuk 1.1.3.6 voor personeel en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in limited quantities (LQ's) behandelen of vervoeren.

Omdat de cursus ADR voor medewerkers functie specifiek is, is deze cursus geen standaard opleiding. Maatwerk is dus noodzakelijk. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en de inhoud van de training zoals deze bij u en uw organisatie noodzakelijk is, kunt u het beste contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op 0512-550700 of per email: adr@jolmers.com.


© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap