ADR Herhaling (U100-2)

Het ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Verlenging van het ADR-certificaat is een jaar voor afloop mogelijk. De oude vervaldatum wordt met vijf jaar verlengd.
Voorbeeld: ADR geldig tot 2-10-2018.
Verlenging is mogelijk tussen 2-10-17 en 1-10-18. Als u slaagt voor het examen is uw certificaat geldig tot 2-10-2023.

Na de vervaldatum – ook al bent u maar één dag te laat – kunt u niet meer verlengen! U moet dan uw certificaat helemaal opnieuw halen...en dat kost meer moeite, tijd en geld.

Alle categorieën en klassen die u heeft en wilt verlengen (ADR basis, -tank, -klasse 1 en/of -klasse 7), worden door middel van slechts één examen met 5 jaar verlengd!

Als u voor het examen slaagt, ontvangt u een officieel en overal rechtsgeldig Europees ADR-certificaat met een geldigheid van minimaal 5 jaar..

KOSTEN

De kosten voor de ADR Verlengingscursus bedragen €325,00. De cursus is vrijgesteld van BTW.
Het bedrag is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examenkosten
  • ADR certificaat na slagen
  • lunches
  • koffie
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te krijgen; deze kosten €15,00 extra.
  • et cetera

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig ADR certificaat.
ALLE klassen die u reeds in uw bezit heeft worden verlengd.

CURSUSDUUR

Twee dagen inclusief aansluitend examen.

VERLENGING VAN

ALLE klassen die u reeds in uw bezit hebt.

GELDIGHEID

Het behaalde ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.
Het certificaat is geldig in álle landen welke deelnemen aan het ADR-verdrag en heeft in deze landen overal dezelfde waarde en geldigheid.

CURSUSPLAATS

2 km over de grens bij Nieuweschans en Bunde (D). De locatie vindt u <HIER>

LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts

SUBSIDIE

Op de ADR herhalingscursus is het mogelijk om tot €120,- SOOB subsidie te krijgen, dit is afhankelijk van de klassen en modules die u bezit.

BIJZONDERHEDEN

  • Het examen bestaat uit 15 meerkeuze vragen
  • Examen is aansluitend aan de cursus; hierdoor heeft u geen extra verletdagen!
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95! te krijgen; deze kosten €15,00.

VRAGEN?
Neem contact met ons op: 0512-550750 of adr@jolmers.com

CURSUSDATA


16 en 17 november voldoende plaats inschrijven
23 en 24 november voldoende plaats inschrijven
14 en 15 december voldoende plaats inschrijven
21 en 22 december voldoende plaats inschrijven
18 en 19 januari vol
1 en 2 februari voldoende plaats inschrijven
15 en 16 februari voldoende plaats inschrijven
15 en 16 maart voldoende plaats inschrijven
22 en 23 maart voldoende plaats inschrijven
12 en 13 april voldoende plaats inschrijven
3 en 4 mei voldoende plaats inschrijven
24 en 25 mei voldoende plaats inschrijven
21 en 22 juni voldoende plaats inschrijven
5 en 6 juli voldoende plaats inschrijven

ONDERWERPEN

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor de

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor ADR verlengingscursus:

A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering en oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen

 

© 2018 | Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Sitemap | Vindhetviahier