De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met gevaarlijke stoffen in colli (als stukgoed) of als ook losgestorte gevaarlijke stoffen te laden, te lossen en te transporteren zoals voorgeschreven in de ADR wetgeving.

De stof wordt getoetst door middel van 30 eenvoudige Duitstalige meerkeuze vragen en er is geen mondeling examen noch een casus!

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een officieel en rechtsgeldig ADR certificaat.

De ADR basisscursus is bestemd voor medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in stukgoed of als losgestort moeten laden, lossen of transporteren.

Na deze cursus heeft u kennis van de eigenschappen van de klassen, gevaren van de stoffen, vervoersdocumenten bij het ADR, samenladingsverboden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

SUBSIDIE

Op de ADR basiscursus is het mogelijk om maarliefst €200,- SOOB subsidie te krijgen. Hiervoor moet u in de chauffeurs CAO zitten. De cursus kost dan slechts €200,-.

KOSTEN

De cursus kost €460,00 Dit is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examenkosten (1 keer)
  • ADR certificaat na slagen
  • lunches
  • koffie
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te krijgen; deze kosten €20,05 extra.

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.

GELDIGHEID

Het behaalde ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en dient tijdig verlengt te worden.
Het certificaat is geldig in álle landen welke deelnemen aan het ADR-verdrag en heeft in deze landen overal dezelfde waarde en geldigheid.

CURSUSPLAATS

2 km over de grens bij Nieuweschans en Bunde (D). De locatie vindt u <HIER>

LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts

BIJZONDERHEDEN

  • Het examen bestaat uit 30 meerkeuze vragen
  • Examen is aansluitend aan de cursus; hierdoor heeft u geen extra verletdagen!
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95! te krijgen; deze kosten €20,05.

VRAGEN?

Neem contact met ons op: 0512-550750 of adr@jolmers.com

CURSUSDATA


20, 21 en 22 juni gaat niet door
4, 5 en 6 juli voldoende plaats aanmelden
19, 20 en 21 september voldoende plaats aanmelden
10, 11 en 12 oktober voldoende plaats aanmelden
14, 15 en 16 november voldoende plaats aanmelden
12, 13 en 14 december voldoende plaats aanmelden

ONDERWERPEN

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor ADR Basis cursus:

A Agemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen

Verder komen tijdens de ADR Basis cursus de volgende onderwerpen ook aan bod:

1 Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
2 Eerste hulp
3 Brandbestrijding

 

© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap