Het ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Verlenging van het ADR-certificaat is een jaar voor afloop mogelijk. De oude vervaldatum wordt met vijf jaar verlengd.
Voorbeeld: ADR geldig tot 13-06-2025.
Verlenging is mogelijk tussen 13-06-2024 en 12-06-2025. Als u slaagt voor het examen is uw certificaat geldig tot 13-06-2030.

Na de vervaldatum – ook al bent u maar één dag te laat – kunt u niet meer verlengen! U moet dan uw certificaat helemaal opnieuw halen...en dat kost meer moeite, tijd en geld.

Alle categorieën en klassen die u heeft en wilt verlengen (ADR basis, -tank, -klasse 1 en/of -klasse 7), worden door middel van slechts één examen met 5 jaar verlengd!

Als u voor het examen slaagt, ontvangt u een officieel en overal rechtsgeldig Europees ADR-certificaat met een geldigheid van minimaal 5 jaar..

KOSTEN

De kosten voor de ADR Verlengingscursus bedragen €345,00.
Het bedrag is inclusief:

  • lesmateriaal
  • examenkosten
  • ADR certificaat na slagen
  • lunches
  • koffie
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te krijgen; deze kosten €20,05 extra.

Cursuskosten zijn exclusief 21% BTW voor bedrijven.

GEWENSTE VOOROPLEIDING/WERKERVARING

De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig ADR certificaat.
ALLE klassen die u reeds in uw bezit heeft worden verlengd.

CURSUSDUUR

Twee dagen inclusief aansluitend examen.

VERLENGING VAN

ALLE klassen die u reeds in uw bezit hebt.

GELDIGHEID

Het behaalde ADR certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.
Het certificaat is geldig in álle landen welke deelnemen aan het ADR-verdrag en heeft in deze landen overal dezelfde waarde en geldigheid.

CURSUSPLAATS

2 km over de grens bij Nieuweschans en Bunde (D). De locatie vindt u <HIER>

LESMATERIAAL

Powerpoint presentatie, video, en diverse handouts

SUBSIDIE

Op de ADR herhalingscursus is het mogelijk om €200,- (alleen ADR basis) tot €240,- (ADR basis + tank + klasse 1 + klasse 7) SOOB subsidie te krijgen, dit is afhankelijk van de klassen en modules die u bezit.

Om in aanmerking te komen moet u als chauffeur op de loonlijst staan en moet er SOOB-afdrachten zijn. De cursus kost dan slechts €95,- tot €125,-!

BIJZONDERHEDEN

  • Het examen bestaat uit 15 meerkeuze vragen
  • Examen is aansluitend aan de cursus; hierdoor heeft u geen extra verletdagen!
  • Het is mogelijk om voor deze cursus 7 punten voor de nascholing Code95 te krijgen; deze kosten €20,05.

VRAGEN?
Neem contact met ons op: 0512-550750 of adr@jolmers.com

CURSUSDATA


14 en 15 juni voldoende plaats aanmelden
13 en 14 september voldoende plaats aanmelden
27 en 28 september voldoende plaats aanmelden
4 en 5 oktober voldoende plaats aanmelden
18 en 19 oktober voldoende plaats aanmelden
8 en 9 november voldoende plaats aanmelden
22 en 23 november voldoende plaats aanmelden
29 en 30 november voldoende plaats aanmelden

ONDERWERPEN

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor de

In onderstaand overzicht zie je de exameneisen voor ADR verlengingscursus:

A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering en oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen

 

© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap