ADR Landendocumentatie Duitsland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van een aanzienlijk aantal gevaarlijke stoffen bestaat in Duitsland een bijzondere regeling voor het vervoer over de weg, meerbepaald met betrekking tot de te vervoeren hoeveelheden en vrijstellingsgrenzen. 

Aangezien deze lijsten meer uitzonderingen dan regels kennen, en er bovendien regelmatig wijzigingen worden doorgevoerd, is het aangewezen om voor aanvang van de transportopdracht enkele zaken te controleren in de Duitse nationale GGVSEB regelgeving, §35. Met name geldt dit voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die opgesomd worden in de tabellen 1, 2.1 en 2.2 van het GGVSEB waarvoor, al dan niet boven een bepaalde hoeveelheid, een speciale vergunning is vereist, de zogenaamde Fahrwegbestimmung (zie punt 2).

Voor het vervoer over de weg, dat aansluit op het gecombineerd vervoer (ro/ro), moet de afzender in de vervoersdocumenten de naam van het station of de haven opgeven, en vermelden "Beförderung nach §35 Abs. 4 Nr. 2 GGVSEB". Bovendien moet de chauffeur ook een bevestiging van reservering kunnen voorleggen van de Duitse Spoorwegen. Voor het vervoer na het spoor moet het gewone vervoersdocument kunnen worden getoond.

Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoersafstand in Duitsland minder dan 200 km bedraagt voor het transport in tanks of in grote containers, of minder dan 400 km voor het vervoer in colli, en als het grootste gedeelte van het traject niet via het spoor of het water kan gebeuren.

Indien spoor-/watervervoer niet mogelijk is, dient dat te worden aangetoond middels een verklaring van het Eisenbahn Bundesamt of van de Wasser- und Schiffahrtdirektion:

 • Eisenbahn-Bundesamt
  Heinemannstrasse 6
  D-53175 Bonn
  Tel.: 0049/22.89.82.60
  Fax: 0049/22.89.82.61.99
  Email: poststelle@eba.bund.de
 • Wasser- und Schiffahrtsdirektion
  • Nord
   Hindenburgufer 247, D-24043 Kiel
   Tel.: 0049/43.13.39.40
   Fax: 0049/43.13.39.46.399
  • Nordwest
   Postfach 2020, D-26590 Aurich
   Tel.: 0049/49.41.60.20
   Fax: 0049/49.41.60.23.78
  • Mitte
   Postfach 6307, D-30069 Hannover
   Tel.: 0049/51.19.11.50
   Fax: 0049/51.19.11.53.400
  • West
   Cheruskerring 11, D-48147 Münster
   Tel.: 0049/25.12.70.83.54
  • Südwest
   Postfach 310160, D-55062 Mainz
   Tel.: 0049/61.31.97.90
   Fax: 0049/61.31.97.91.55
  • Süd
   Postfach 6809, D-97018 Würzburg
   Tel.: 0049/93.14.10.50
   Fax: 0049/93.14.10.53.80
  • Ost
   Gerhart-Hauptmann-Strasse 16, D-39108 Magdeburg
   Tel.: 0049/39.12.88.70
   Fax: 0049/39.12.88.73.030

2. Aanvragen van een vergunning (overeenkomstig GGVSEB §35)

Het te volgen traject moet vooraf door de vervoerder, de afzender, de verlader of de bestemmeling bij de bevoegde overheid worden aangevraagd. Zonder Fahrwegbestimmung mag de chauffeur niet vertrekken, omdat tijdens het transport deze op verzoek van de controlebeambten moet kunnen worden voorgelegd. Indien op het te volgen traject omleidingen voorkomen, dan mogen deze gevolgd worden zonder dat opnieuw een Fahrwegbestimmung moet worden gevraagd. De Fahrwegbestimmung wordt verleend voor één enkel traject of voor een beperkt of onbeperkt aantal ritten gedurende een termijn van maximum drie jaar. Ook kan de Fahrwegbestimmung door middel van een algemeen besluit worden vastgelegd. In de Fahrwegbestimmung kunnen eventueel nevenbestemmingen worden opgenomen.

De bevoegdheid om de Fahrwegbestimmung vast te leggen, behoort toe aan de overheid:

 • Bij internationaal vervoer naar de BRD in wiens district de plaats van grensovergang is gelegen
 • Bij internationaal vervoer vanaf de BRD in wiens district de plaats van lading is gelegen

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de eerder genoemde verklaring van de Deutsche Bundesbahn of van een Wasser- und Schiffahrtdirektion.

Wie lokaal bevoegd is, wordt bepaald door het Landesgericht.

2.1 Algemene informatie

Te verkrijgen bij de nationale dienst voor gevaarlijke stoffen:

Bundesministerium für Verkehr, Bau & Stadtentwicklung
Robert Schuman Platz 1
Postfach 200100
D-53175 Bonn
Tel.: 0049/2283.00.26.40
Fax: 0049/2283.00.34.28
Email: ref-UI33@bmvbs.bund.de


Voor klasse 7:

Bundesamt für Strahlenschutz
Postfach 100149
D-38201 Salzgitter
Tel.: 0049/30.18.33.30
Fax: 0049/30.18.33.31.885
Email: info@bfs.be


2.2 Bevoegde autoriteiten om de Fahrwegbestimmung vast te stellen

Deelstaat Bevoegde autoriteit
Brandenburg Ministerium  für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
Henning-von-Tresckow-Strasse 2-8
D-14478 Potsdam
Tel.: 0049/33.18.660
Fax: 0049/33.18.668.368
Email: poststelle@mir.brandenburg.de
Mecklenburg-Vorpommern Wirtschafsministerium
Johannes Stelling-Strasse 14
D-19053 Schwerin
Tel.: 0049/385.5885.007
Fax: 0049/385.588.5861
Email: poststelle@wm.mv-regierung.de
Sachsen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
Wilhelm-Buck-Strasse 2
D-01097 Dresden
Tel.: 0049/351.56.40
Fax: 0049/351.564.80.68
Sachsen-Anhalt Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr
Turmschanzenstrasse 30
D-39114 Magdeburg
Tel.: 0049/391.567.01
Fax: 0049/391.567.75.10
Email: presse@mlv.sachsen-anhalt.de
Thüringen Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Werner-Seelenbinder-Strasse 8
D-99096 Erfurt
Tel.: 0049/361.37.900
Baden-Würtemberg Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Kernerplatz 9
D-70182 Stuttgart
Tel.: 0049/711.12.60
Fax: 0049/711.126.28.81
Email: poststelle@uvm.bwl.de
Schleswig-Holstein Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
Düsternbrookerweg 94
D-24105 Kiel
Tel.: 0049/431.988.47.60
Fax: 0049/431.988.47.05
Bremen Senator für Wirtschaft und Häfen
Zweite Schlachtpforte 3
D-28195 Bremen
Tel.: 0049/421.361.88.08
Fax: 0049/421.361.87.17
Hamburg Behörde für Inneres Johanniswall 4
D-20095 Hamburg 1
Tel.: 0049/40.428.280
Fax: 0049/40.428.39.19.08
Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
Württembergische Strasse 6
D-10707 Berlin 6
Tel.: 0049/30.901.39.30.00


3. Afgesloten trajecten

3.1 Berlijn

Autobahn Stadtring (A100) is afgesloten voor alle ADR-transporten die oranje schilden dienen te voeren

 • Bij de Rathenautunnel
 • Bij de Tunnel Innsbrucker Platz

Autobahn A111 tussen de aansluiting Schulzendorferstrasse en aansluiting Holzhauserstrasse is van 06.00 tot 21.00 afgesloten voor alle ADR-transporten die oranje schilden dienen te voeren.


3.2 Hamburg

Autobahn A7 tussen de aansluiting Hamburg-Othmarsen en de aansluiting Hamburg-Walsdorf (Elbetunnel):

 • Van 05.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle ADR-transport, voorzien van oranje borden.
 • Volledig verbod voor ADR-transport, voorzien van oranje borden, van volgende stoffen:
  • stoffen en voorwerpen van klasse 1 (uitgezonderd subklasse 1.4S)
  • cyaanwaterstof van klasse 6.1 (UN 1051 en UN 1614)
  • alle stoffen die verontreingd zijn met 2,3,3,8-tetradibenzo-1,4-dioxine, (2,3,7,8-TCDD), in hoeveelheden waarvan de giftigheidsequivalent de toegelaten genswaarden volgens Bijlage 2, punt 1 van het GGVS overschrijdt
 • Volledig verbod voor ADR-transport van alle gassen in hoeveelheden die deze van de Tabel 2.1 en 2.2 overschrijden

3.3 Nordrein-Westfalen

Autobahn A46 tussen de aansluiting Düsseldorf-Bilk en de aansluiting Düsseldorf-Holthausen:

 • Volledig verbod voor ADR-transport, voorzien van oranje borden, van volgende stoffen
  • stoffen en voorwerpen van klasse 1 (uitgezonderd subklasse 1.4S)
  • cyaanwaterstof van klasse 6.1 (UN 1051 en UN 1614)
  • alle stoffen die verontreingd zijn met 2,3,3,8-tetradibenzo-1,4-dioxine (2,3,7,8-TCDD), in hoeveelheden waarvan de giftigheidsequivalent de toegelaten genswaarden volgens Bijlage 2, punt 1 van het GGVS overschrijdt
 • Volledig verbod voor ADR-transport van alle gassen in hoeveelheden die deze van de Tabel 2.1 en 2.2 overschrijden

3.4 Niedersachsen

Autobahn A28/A31 tussen de aansluiting Leer-West en Jemgum (Emstunnel):

 • Van 05.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle ADR-transport, voorzien van oranje borden
 • Volledig verbod voor ADR-transporten, voorzien van oranje borden, van volgende stoffen:
  • stoffen en voorwerpen van klasse 1 (uitgezonderd subklasse 1.4S)
  • cyaanwaterstof van klasse 6.1 (UN 1051 en UN 1614)
  • alle stoffen die verontreinigd zijn met 2,3,3,8-tetradibenzo-1,4-dioxine(2,3,7,8-TCDD), in hoeveelheden waarvan de giftigheidsequivalent de toegelaten grenswaarden volgens Bijlage 2, punt 1 van het GGVS overschrijdt
 • Volledig verbod voor ADR-transport van alle gassen in hoeveelheden die deze van de Tabel 2.1 en 2.2 overschrijden

3.5 Thüringen

Autobahn A71 tussen de aansluiting Ilmenau West en Dreieck Suhl is afgesloten voor alle ADR-transporten die oranje borden dienen te voeren.

3.6 Tabel 2.1: vanaf 6.000 kg nettomassa per transporteenheid

Klasse 2:
UN 1011, 1012, 1027, 1055, 1077, 1965, 1969, 1978 en 2035. 

3.7 Tabel 2.2: vanaf 1.000 kg nettomassa per transporteenheid

Klasse 2:
UN 1005, 1010, 1017, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1045, 1048, 1050, 1053, 1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 1076, 1079, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1581, 1582, 1741, 1860, 1912, 1959, 1961, 1962, 1966, 1972, 2517, 3138, 3160, 3300 en 3312. 


4. Tunnels

Weg of tunnel Bijkomende informatie Categorie
Berlijn
A 113 Km 10,193 - 10,493
Berlijn,
district Treptow-Köpenick,
gemeentegebied Glienicke
B
A 113 Km 11,183 - 12,083
Berlijn,
district Treptow-Köpenick,
gemeentegebied Glienicke
B
Hamburg
Wallringtunnel Hamburg-Alstadt E
Tunnel Alsterkrugchaussee Hamburg,
Alsterkrugchaussee / Sengelmannstrasse
E
(van 06u00 tot 21u00)
C
(van 21u00 tot 06u00)
CCH tunnel Hamburg,
bij Congress-Centrum
E
A 7 - Elbetunnel Hamburg E
(van 05u00 tot 23u00)
C
(van 23u00 tot 05u00)
Krohnstiegtunnel Hamburg - Niendorf E
(van 06u00 tot 21u00)
C
(van 21u00 tot 06u00)
Niedersachsen
A 38 - Heidkopftunnel   E
A 31 - Emstunnel   B
Nordrhein-Westfalen
B 9 - Tunnel Bad Godesberg Bonn - Bad Godesberg E
Thüringen
A 71 - Tunnel Alte Burg Km 112,3 - 113,2 E
A 71 - Tunnel Rennsteig Km 114,8 - 122,7 E
A 71 - Tunnel Hochwald Km 123,6 - 124,3 E
A 71 - Tunnel Berg Bock Km 126,4 - 129,0 E


5. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Dit verkeersteken duidt op een algemeen verbod van alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden.

6. Vervoer van stoffen die een gevaar opleveren voor riveren, stromen en het grondwater

  

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die een gevaar opleveren voor stromen en grondwater, vallen onder dit verbod:

 • Aardolieproducten:
  • Lichte stookolie
  • Benzine
  • Kerosine
  • en dergelijke
 • Zuren
 • Toxische stoffen

7. Weeromstandigheden

Als het zicht door de weersomstandigheden < 50 meter, of als het glad is door sneeuw of ijzel, moeten de bestuurders van ADR-transporten (die voorzien zijn van oranje borden) zich zo gedragen dat ieder gevaar wordt uitgesloten. Indien nodig, moet op de eerstvolgende geschikte parkeerplaats gewacht worden op een weersverbetering.

8. Noodnummer

Europees noodnummer: 112
Politie: 110

9. Taal

Duits
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 09-2023 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap