ADR Landendocumentatie Rusland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar of van de Russische Federatie worden sinds enige tijd de bepalingen van het ADR toegepast. Algemeen geldt dat voor elk transport van gevaarlijke stoffen een speciale vergunning nodig is.

De vergunningen moeten minimaal 3 weken vóór het transport aangevraagd worden bij:

Sovinteravtoservice
Institutsky Perevlok 2/1
RUS-101496 Moskow
Tel.: 007/0.495.207.12.60
Fax: 007/0.495.688.95.75


2. Meer informatie

Ministry of Transport
Office of International Relations
Sadovaja-Samotechnaja Str. 10
RUS-109012 Moscow
Tel.: 007/0.495.200.14.85

Voor klasse 7:

Sate Atomic Energy Corporation "Rosatom"
Bolshaya Ordynka Street 24 Bld.
RUS-119017 Moscow
Tel.: 007/0.499.949.40.83
Fax: 007/0.499.949.22.63
Email: rosatom@skc.ru


3. Noodnummer

  • Brandweer: 01
  • Politie: 02
  • Medische hulp: 03

4. Taal

Russisch


 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap