ADR Landendocumentatie Tsjechië

1. Tunnels

De volgende tunnels zijn geklasseerd als tunnels van categorie A, en hebben dus geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • Klimkovice
  • Valik
  • Libouchec
  • Panenská
  • Jihlava
  • Liberec
  • Hrebec

2. Meer informatie

Ministry of Transport & Communications
Nábr. Ludvika Svobody 12
P.O. Box 9
CZ-110 15 Praha 1
Tel.: 00420/225.131.112
Fax: 00420/225.131.184
Email: posta@mdcr.cz

Stoffen van de klasse 7:

State office for Nuclear Safety
Senovázné námesti 9
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: 00420/221.624.111


3. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


4. Talen

TsjechischDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap