ADR Landendocumentatie Hongarije

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van bepaalde (zeer) gevaarlijke stoffen boven een (gering) vrijgesteld gewicht, is een speciale vergunning vereist, waarin de te volgen route verplicht wordt voorgeschreven, alsook de te gebruiken grensovergang(en) en eventuele gewichtsbeperkingen. De onder deze regeling vallende gevaarlijke stoffen (en hun afval) zijn bepaalde goederen uit de ADR klasse 1.

Aanvragen voor een vergunning dienen schriftelijk te gebeuren, door gebruik te maken van een speciaal aanvraagformulier, en moeten ingediend worden bij:

Magyou Kozut
Pf 749
H-1535 Budapest
Tel.: 0036/1.81.99.034
Fax: 0036/1.33.68.778

Ofwel bij de vertegenwoordiging aan de grenzen:

 • Voor Oostenrijk: Rábafüzes en Hegyeshalom
 • Voor Slowakije: Rusovce/Rajka en Parassapuszta
 • Voor Servië: Röszke
 • Voor Kroatië: Letenye
 • Voor Roemenië: Nagylak
 • Voor Oekraïne: Záhony

Op deze adressen zijn ook de aanvraagformulieren te verkrijgen in de Franse, Duitse, Engelse, Hongaarse en Russische taal. De vergunning kan worden aangevraagd voor één enkel transport of voor meerdere identieke transporten. In dat laatste geval is de vergunning geldig voor maximaal één kalenderjaar.

Opmerking:

Vervoerseenheden die vergunningsplichtig zijn, dienen gebruik te maken van de voornoemde grensovergangen.


2. Meer informatie

Ministry of Transport, Telecommunications and Energy 
P.O. Box 1
H-1440 Budapest
Tel.: 0036/1.471.83.63
Fax: 0036/1.471.83.72

Voor klasse 7:

Hungarian Atomic Energy Authority
P.O. Box 676
H-1539 Budapest
Tel.: 0036/1.436.48.00
Fax: 0036/1.436.48.43
Email: szcrkeszto@haca.gov.hu


3. Noodnummer

 • Politie: 107
 • Brandweer: 105
 • Medische hulp: 104
 • Ongeval met gevaarlijke stoffen: 105/107
 • Pech: 188

4. Talen

Hongaars


De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap