ADR Landendocumentatie Italië

1. Rijverboden

 • Voor voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn de algemene rijverboden van toepassing.
 • Voor klasse 1 geldt tevens een extra rijverbod van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur, vanaf 1 juni tot en met 19 september.

2. Maximum snelheid

Voor vervoerseenheden die geladen zijn met gevaarlijke stoffen en voorwerpen geldt, ongeacht het gewicht, een maximum snelheid:

 • Binnen de bebouwde kom: 30 km/uur
 • Secundaire wegen: 50 km/uur
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 50 km/uur
 • Op autosnelwegen: 80 km/uur

3. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

Direction de la Communication
Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
100 Avenue de Suffren
F-75015 Paris
Tel.: 0033/1.40.61.70.00
Fax: 0033/1.40.61.70.01
Email: contact@atmb.net

Voor alle inlichtingen ter plaatse:

Traforo del Monte Bianco
Tel.: 0039/1.65.89.04.11
Email: geie.trafic@tunnelmb.com


4. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 20, 3A of 3O
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die zijn vrijgesteld volgens hoofdstuk 1.1.3.6 van het ADR, dienen zich aan te melden vóór het inrijden van de tunnel. Het volledige reglement kan men bekijken op http://www.tunneldufrejus.com/doc/general/reglementcirculationtunnel2.pdf.

Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
Direction d'exploitation
Plate-forme du Tunnel de Fréjus
BP 30
F-73500 Modane
Tel.: 0033/4.79.20.26.00
Fax: 0033/4.79.20.26.10


5. Grote Sint-Bernardtunnel

De grote Sint-Bernardtunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E, waardoor het transport van alle gevaarlijke goederen verboden is, behalve voor de stoffen met UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

Sisex sa.
Casello Traforo
I-11100 Saint-Rhémy-en-Bosses
Tel.: 0039/1.65.78.09.49
Email: info@letunnel.com


6. Meer informatie

Ministero dei Transporti
Dipartimento Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Mototrizzazione
Via G. Caraci 36
I-00157 Roma
Tel.: 0039/6.4158.62.36 
Fax: 0039/6.4158.62.03 
Email: dgmot.segr@mit.gov.it

Voor klasse 7:

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IPSRA)
Via V. Brancati 48
I-00144 Roma
Tel: 0039/6.50.07.29.78
Fax: 0039/6.50.07.29.41
Email: sandro.trivelloni@isprambiente.it


7. Noodnummer

 • Politie: 113
 • Brandweer: 115
 • Medische hulp: 118
 • Europees noodnummer: 112
 • Pechdiensten: 116

8. Talen

 • Italiaans
 • Duits (enkel in Alto Adige)

 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap