ADR Landendocumentatie Roemenië

1. Algemeen

Het is verboden voor bestuurders van transporteenheden met gevaarlijke goederen:

 • Om te roken tijdens het rijden of om een vlam te ontsteken in een straal van 50 meter rond het voertuig.
 • Om het voertuig te verlaten en onbeheerd achter te laten.
 • Om een ander voertuig te slepen.
 • Om andere wegen te gebruiken of om op andere plaatsen te stoppen dan deze die aangeduid zijn voor gevaarlijke stoffen.
 • Om 's nacht op de rijweg te stoppen.
 • Om andere stoffen te laden, die door hun eigenschappen het gevaar kunnen vergroten.
 • Om andere passagiers dan de tweede bestuurder of begeleider of lader/losser aan boord van het voertuig toe te laten.
 • Om brandstof aan boord te hebben in recipiënten die daarvoor niet ontworpen zijn.

2. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van radioactieve stoffen dient men een transportvergunning te hebben, die afgegeven wordt door de National Commission for Nuclear Activities. Voor het verkrijgen van deze transportvergunning dient de verpakking van de goederen te worden goedgekeurd.

Voor het vervoer van deze stoffen dient er belasting te worden betaald, waarbij het bedrag afhankelijk is van de aard van de verpakking en het type voertuig. De belasting dient betaald te worden voor aanvang van het transport.

De nationale Commissie voor Nucleaire Activiteiten, het Ministerie van Vervoer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken stellen gezamelijk de route op voor het transport.


3. Maximum snelheden

Bij het vervoer van gevaarlijke producten moeten volgende maximum snelheden worden nageleefd:

 • Binnen de bebouwde kom: 40 km/uur
 • Buiten de bebouwde kom: 70 km/uur

Voor bestuurders die minder dan 1 jaar hun rijbewijs hebben, bedraagt de maximum snelheid 20 km/uur minder.

4. Meer informatie

Ministry of Transport, Construction and Tourism
Blvd. Dinicu Golescu 38 - Sector 1
RO-010873 Bucarest
Tel.: 0040/21.313.99.54
http://www.mt.ro

Voor klasse 7:

National Commission for Nuclear Activities Control
Bulevardul Libertãtii Nr. 14
Sector 5
RO-761062 Bucarest
Tel.: 0040/1.410.34.93 (of 337.38.07)
Fax: 0040/1.411.14.36 (of 337.38.77)
http://www.cncan.ro

5. Noodnummer

 • Brandweer: 981
 • Politie: 955
 • Medische hulp: 961

6. Taal

Roemeens

 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap