ADR Landendocumentatie Groot-Brittannië

1. Vervoer van goederen van klasse 1

Het vervoer van gevaarlijke stoffen en voorwerpen van klasse 1 is onderworpen aan specifieke voorschriften. Alle voertuigen die stoffen en voorwerpen van de klasse 1 vervoeren moeten een 2e bestuurder aan boord hebben behalve:

  • Als het voertuig deel uitmaakt van een konvooi van meer dan twee voertuigen en waar een bijrijder aanwezig is in het eerste en laatste voertuig.
  • Als het voertuig ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoert van 1.4S.
  • Bij transport onder vrijstelling van 1.1.3.6 van het ADR.

2. Tunnels

De volgende tunnelverboden zijn van kracht:

Tunnel Categorie
Dartford C
Mensey D
Clyde D
Limehouse E
Rotherhithe E
Blackwall E
East India Dock Road E
Tyne D
Heathrow Airport Tunnel E (van 04u00 tot 23u00)
C (van 23u00 tot 04u00)


3. Eurotunnel (Dover-Calais)

Op basis van het ADR worden bepaalde producten toegelaten, andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan bekomen worden via freight@eurotunnel.com.

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.

Nuttige adressen:

Le shuttle Freight Division Eurotunnel
Operating Headquarters Calais
BP 69
F-62904 Coquelles
Tel.: 0033/321.00.64.65
Fax: 0033/321.00.61.59
Email: freight@eurotunnel.com

Eurotunnel UK
Freight Commercial Department
Ashford Road
UK Terminal
GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)
Tel.: 0044/1303.28.2244
Fax: 0044/1303.28.3500
Email: freight@eurotunnel.com


4. Meer informatie

Department for Transport, Local Government & the Regions
Dangerous Goods by Road and Rail
Great Minister House, Zone 2/34
76 Marsham Street
GB-London SW1P 4DR
Tel.: 0044/20.79.44.27.83
Fax: 0044/20.79.44.21.74
Email: dgsecurity@dft.gsi.gov.uk


Voor de klasse 1:

Her Majesty's Chief Inspector of Explosives
Health & Safety Executive
1st Floor St. Anne's House
University Road
Stanley Precinct
Tel.: 0044/151.951.4025
Fax: 0044/151.951.3891


Voor de klasse 7:

Transport Radiological Advisor
Radioactive Materials Transport Division
Zone 2/33
Great Minister House
76 Marsham Street
GB-London SW1P 4DR
Tel.: 0044/20.7944.5768
Fax: 0044/20.7944.2187
Email: ca@dft.gsi.gov.uk


5. Noodnummer

  • Algemeen: 999
  • Europees hulpnummer: 112

6.Taal

Engels
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap