ADR Landendocumentatie Frankrijk

1. Rijverboden Parijs

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere de Boulevard Périphérique, de A14 en de Boulevard des Maréchaux in Parijs is verboden, evenals op andere wegen waar tunnels zijn.

De verkeersborden (zie punt 8, punt 9 en punt 10) geven aan welke routes wel en welke routes niet verboden zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.


2. Rijverbod Franse Alpenpassen

Op sommige passen in de Franse Alpen (Col de Montgenèvre, Col de Lautaret, Col de Larche), die een alternatief vormen voor de Fréjustunnel, is een rijverbod van toepassing voor het transport van gevaarlijke stoffen:

 • Col de Larche - RD 900: 
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Col de Montgenèvre - RN94: 
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op zaterdag van 08.00 uur tot maandag 06.00 uur.
 • Col de Lautaret RN 91: 
  Verboden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

3. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtwagens met een MTM > 12 ton gelden de volgende maximum snelheden:

 • Secundaire wegen: 60 km/uur.
 • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur indien het voertuig is uitgerust met ABS zoniet geldt een maximum snelheid van 60 km/uur.
 • Snelwegen: 80 km/uur.

4. Mont-Blanctunnel

De Mont-Blanctunnel wordt geklasseerd als een tunnel van catergorie E, waardoor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen verboden is door de tunnel, alsook de stoffen die vallen onder de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

Direction de la Communication
Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB)
100 Avenue de Suffren
F-75015 Paris
Tel.: 0033/1.40.61.70.00
Fax: 0033/1.40.61.70.01
Email: contact@atmb.net


Voor alle inlichtingen ter plaatse:

Tunnel du Mont Blanc
Tel.: 0033/4.50.55.55.00

5. Fréjustunnel

De Fréjustunnel wordt beschouwd als een tunnel van categorie C.

De volgende transporten zijn echter wel toegelaten, mits begeleiding:

 • Het transport in tanks van een gas met de classificatiecode 2A, 2O, 3A of 3O/
 • Transporteenheden geladen met maximum 5 ton van klasse 1 met de classificatiecode 1.3C of 1.3G, of geladen met een gas met de classificatiecode 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T of 7TF, maar enkel tussen 23.00 en 05.00 uur.

Voor alle inlichtingen ter plaatse:
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
Direction d'exploitation
Plate-form du Tunnel de Fréjus - BP 30
F-73500 Modane
Tel.: 0033/4.7920.2600
Fax: 0033/4.7920.2610

6. Eurotunnel (Calais - Dover)

Op basis van het ADR worden er bepaalde producten toegelaten, en andere producten tot een bepaalde hoeveelheid of in een welbepaalde verpakking.

Alle stoffen van de klasse 4.2, klasse 4.3 en klasse 5.2 zijn verboden voor transport doorheen de tunnel.

Een volledige lijst kan bekomen worden via freight@eurotunnel.com.

Bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen zich met de noodzakelijke documentatie aan te melden bij een "Dangerous Goods Controller" in de "ADR Regulated Goods Control Point Building". Eens de documentatie en het voertuig zijn gecontroleerd, wordt er een vignet met een referentienummer afgeleverd. Dit vignet moet op een goed zichtbare plaats achter de voorruit worden geplaatst, en mag slechts verwijderd worden nadat de transporteenheid - na de doortocht - de terminal van Eurotunnel heeft verlaten.
Eurotunnel France
Le Shuttle Freight Division
Eurotunnel
Operating Headquarters Calais
BP 69
F-62904 Coquelles
Tel.: 0033/321.00.64.65
Fax: 0033/321.00.61.59
Email: freight@eurotunnel.com

Eurotunnel UK
Freight Commercial Department
UK Terminal
Ashford Road
GB-CT18 8XX Folkestone (Kent)
Tel.: 0044/1303.28.2244
Fax: 0044/1303.28.3500
Email: freight@eurotunnel.com


7. Tendetunnel

De Tendetunnel wordt geklasseerd als een tunnel van categorie E.

8. Verbod voor explosieven of licht ontvlambare producten

B18a:

 • Verbod voor vervoerseenheden die stoffen en voorwerpen van klasse 1 vervoeren.
 • Verbod voor vervoerseenheden die een lading gevaarlijke stoffen vervoeren in tanks of losgestort, en die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2.
 • Verbod voor vervoerseenheden die een (bruto-)lading gevaarlijke stoffen > 3 ton vervoeren in colli - van één bepaalde klasse - die voorzien zijn van de etiketten 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2.

9. Verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die een gevaar opleveren voor riveren, stromen en grondwater

B18b:

Verbod voor alle vervoerseenheden die oranje borden dienen te voeren, met uitzondering van de voertuigen die enkel stoffen van klasse 1 of klasse 2 vervoeren


10. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

B18c:

Dit verkeersbord houdt een algemeen verbod in voor alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die voorzien zijn van oranje borden.


11. Meer informatie

Ministère des Transport
Mission du Transport des Matières dangereuses
Arche Nord
F-92055 Paris La Défense Cedex
Tel.: 0033/140.81.17.28
Fax: 0033/140.81.10.65
Email: mtmd.sdra.srt.dgpr@developpement.durable.gouv.fr


Voor klasse 7:

Autorité sz sûreté nucléaire
6, Place du Colonel Bourgoin
F-75572 Paris-Cédex 12
Tel.: 0033/143.19.70.20
Fax: 0033/143.19.70.27


12. Noodnummer

 • Brandweer: 18
 • Politie: 17
 • Medische hulp: 15
 • Europees hulpnummer: 112

13. Taal

FransDe ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap