ADR Landendocumentatie Litouwen

1. Algemeen

Voor klasse 1 en 7, zowel voor bestemmingstransport als voor transitvervoer, dient men een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Defensie.

De overige klassen mogen vrij in transit doorheen Litouwen worden vervoerd. Als bestemmingstransport kan een vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Milieubescherming.

Voor het ADR-vervoer is het verplicht om de dimlichten te ontsteken.


2. Meer informatie

Ministry of Transport and Communications of Lithuania
Gedimino Avenue 17
LT-01505 Vilnius
Tel.: 00370/5.239.38.26
Fax: 00370/5.212.43.35
Email: trans@transp.lt

Voor de explosieven van de klasse 1:

Weaponry Fund of the Republic of Lithuania
Linkmenu Street 26
LT-08217 Vilnius
Tel.: 00370/5.275.61.62
Fax: 00370/5.273.35.55
Email: info@lgf.lt

Voor de pyrotechnische voorwerpen van de klasse 1:

Police Department under the Minitry of Interior
Saltoniskiu Street 19
LT-08105 Vilnius
Tel.: 00370/5.271.97.31
Fax: 00370/5.271.99.78
Email: info@policija.lt

Voor de splijtbare stoffen van de klasse 7:

State Nuclear Power Safety Inspectorate
under the Government of the Republic of Lithuania
A. Gostauto Street 12
LT-01108 Vilnius
Tel.: 00370/5.262.41.41
Fax: 00370/5.261.44.87
Email: atom@vatesi.lt

Voor de niet-splijtbare stoffen van de klasse 7:

The Lithuanian Radiation Protection Centre
Kalvariju Street 153
LT-08221 Vilnius
Tel.: 00370/5.236.19.36
Fax: 00370/5.276.36.33
Email: rsc@rsc.lt


3. Noodnummer

Europees noodnummer: 112

4. Taal

Litouws

 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap