ADR Landendocumentatie Griekenland

1. Ro/Ro-verkeer

Bij ro/ro-verkeer wordt aangeraden de verantwoordelijke vooraf in te lichten over de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke lading, daar deze vaak slechts in beperkte mate mag worden verscheept.

2. Maximum snelheid

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de volgende maximum snelheden:

  • Binnen de bebouwde kom: 50 km/uur
  • Secundaire wegen: 70 km/uur
  • Wegen met 2x2 rijbanen: 70 km/uur
  • Snelwegen: 80 km/uur

3. Meer informatie

Ministry of Transport and Communications
2, Anastaseos Street & Tsigante
GR-10191 Athene
Tel.: 0030/210.65.08.000
Fax: 0030/210.65.08.088
Email: press@yme.gov.gr

Voor de klasse 7:

Greek Atomic Energy Commission
P.O. Box 60092
GR-153 10 Aghia paraskevi
Tel.: 0030/210.65.06.700
Fax: 0030/210.65.06.748
Email: info@eeae.gr


4. Noodnummer

  • Brandweer: 199
  • Politie: 100
  • Medische hulp: 166
  • Europees hulpnummer: 112
  • Pechdiensten: 104

5. Taal

Grieks


 De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 07-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap