ADR Landendocumentatie Portugal

1. Algemeen

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, dienen steeds te rijden met de lichten aan.


2. Rijverboden

2.1 Algemeen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met voertuigen met een MTM > 3.5 ton geldt een nationaal rijverbod op volgende wegen, op vrij-, zon- en feestdagen en dagen die een feestdag voorafgaan van 18.00 tot 21.00 uur:

Weg nummer Van - Naar
EN 6 Lisboa - Cascais
EN 10 Infantado - Vila Franca de Xira
EN 12 Randweg Porto
EN 14 Porto - Braga
EN 15 Porto - Campo (A4)
EN 105 Porto - Alfena (knooppunt IC 24)
EN 109 Coimbrões - Miramar
EN 208 Alto da Maia - Valongo
EN 209 Porto - Grondomar - Valongo
EN 1 Vila Franca de Xira - Vila Nova de Gaia
EN 4 Pegões - Miontemor-o-Novo
EN 13 Porto - Viana do Castelo
EN 101 Braga - Vila Verde
EN 247 Cascais - Carvoeira
EN 109 Miramar - Leiria
EN 125 Lagos - Vila Real de St. António
EN 222 Porto - Crestuma
EN 366 Aveiras de Cima - Alcoentre
EN V.366 Alcoentre - Quebradas (aansluiting IC 2)
EN IC1 Alcácer do Sal - N.125

Tevens geldt er een verbod voor het vervoer van gevaarlijke goederen van 5 uur 's ochtends tot 2 uur 's ochtends, alle dagen via de Pont 25 Abril (Lissabon).

Een volledig verbod is van toepassing op de tunnels op de A23, Barracãotunnel, Ramelatunnel en de Gardunhatunnel.

Voorts geldt er een rijverbod voor voertuigen met een MTM> 3,5 ton die gevaarlijke stoffen vervoeren, op maandagen van 07.00 tot 10.00 uur (behalve tijdens de maande juli en augustus), op de toegangswegen tot Lissabon en Porto, en op de volgende wegen:

 • A1 - Tussen Alverca en Lisboa
 • A2 - Tussen Almada en Lisboa
 • A5 - Van de kruising met de CREL tot Lisboa
 • A8 - Tussen Loures en Lisboa
 • IC19 - Tussen Crel en Lisboa
 • EN6 - Tussen Lisboa en Cascais
 • EN10 - Tussen Vila Franca en Xira en Lisboa
 • A3 - Vanaf de aansluiting met IC 24 tot Porto
 • A4 - Tussen knooppunt A3 en Porto
 • EN13 - Tussen Moreira en Porto
 • EN105 - Tussen Alfena en Porto
 • IC1 - Tussen Marimar en Porto
 • EN209 - Tussen Gondomar en Porto
 • EN222 - Tussen Avintes en Porto

2.2. Uitzonderingen

Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van gevaarlijke stoffen ten bate van ziekenhuizen, politie of leger en vervoer van brandstof voor zeehavens en luchthavens, en vervoer van gevaarlijke stoffen als lading voor een schip of als lading gelost uit een schip.

2.3. Ontheffingen

In de volgende gevallen kan een ontheffing van rijverbod worden gevraagd:

 • Indien tijdens het rijverbod moet worden geladen bij een bedrijf dat slechts via een verboden weg bereikbaar is, met dien verstande, dat deze weg direct toegang biedt tot een weg waar wel mag worden gereden.
 • Vervoer ten bate van continu werkende fabrieken.

Ontheffingen moeten van tevoren worden aangevraagd bij:

Ministério dos Transportes e Communicacões
Direcção General de Viação
Tel.: 00351/21.3122.100

Een aanvraag om ontheffing dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam transportbedrijf
 • Kopie kentekenbewijs
 • ADR-certificaat voor voertuig, indien noodzakelijk
 • Stofnaam, ADR-klasse en UN-nummer van de te vervoeren stof(fen).
 • Voorziene dag, tijdstip en route

3. Meer informatie

Direcção-Geral de Transportes Terrestres
Avenida das Forcas Armadas 40
P-1649-022 Lisboa
Tel.: 00351/21.794.90.00
Fax: 00351/21.797.37.77
Email: imtt@imtt.pl

Voor klasse 7:

Direcção-Geral de saúde
Alameda D. Afonso Henriques, 45
P-1049-005 Lisboa
Tel.: 00351/21.843.05.87
Fax: 00351/21.843.06.00


4. Noodnummer

Europees noodnummer: 112


5. Taal

Portugees
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap