ADR Certificaat halen

Om met gevaarlijke stoffen te mogen rijden boven de vrijstellingen heeft u een ADR certificaat nodig. Om te beginnen is er het ADR basiscertificaat, hiermee mag een chauffeur met gevaarlijke stoffen in stukgoederen en als mede losgestorte gevaarlijke stoffen vervoeren.
Na het behalen van het ADR basiscertificaat kan dit eventueel worden uitgebreid met de opbouwmodule ADR Tank voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met tankauto's of in transporttanks dan wel met tankcontainers. Tevens zijn er nog twee andere specialismen als opbouwmodule beschikbaar, klasse 1 voor het vervoer van explosieve stoffen en voorwerpen en klasse 7 het vervoer van radioactieve stoffen.

Geldigheid ADR certificaat

Het ADR certificaat is vijf jaar geldigen kan door een herhalingscursus te volgen, een jaar voorafgaand aan het aflopen van de geldigheidsduur, worden ADR certificaat verlengt.

ADR vrijstellingen

Onder de vrijstellingen is een ADR certificaat niet verplicht. Wel moeten ook deze chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren een passende instructie volgens ADR-sectie 1.1.3. volgen. Ook zij moeten immmers veilig kunnen werken en weten hoe zij zich tegen de gevaren van de gaevaarlijke stoffen kunnen beschermen.

ADR in andere Landen

Het ADR certificaat heeft in alle deelnemende 50 landen die het ADR verdrag hebben ondertekend dezelfde rechtsgeldigheid, een ADR-certificaat dat is behaald in een ander land dan Nederland is ook hier gewoon geldig. Er zijn wel verschillen in de opleidingen onderling in de verdragsstaatten, deze verschillen tussen de opleidingen vindt u hier.De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap