ADR Geldigheid

Het ADR is een wet en heeft in alle deelnemende landen dezelfde rechtsgeldigheid, dit geldt ook voor certificaten. TLN schrijft het volgende erover:

ADR-certificaten en het buitenland

Het ADR-certificaat dat in een ander land dat de ADR-overeenkomst heeft ondertekend is behaald (en door een aldaar bevoegde autoriteit is afgegeven) is, ongeacht de nationaliteit van degene die het certificaat behaalde, eveneens geldig in, van, naar en door Nederland, alle EU lidstaten en de Europese overige landen. Hier vindt u alle verschillen tussen de opleidingen.



De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht



© Jolmers Veiligheid & Advies 05-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap